Communicatiebeleid

 

Heldere communicatie is van fundamenteel belang bij samenwerken tussen
verschillende partijen. We zetten de communicatiekanalen die wij als school
gebruiken even op een rijtje:


 
   Informeel oudergesprek
Het vindt vaak plaats aan de schoolpoort, aan de klasdeur of op
de speelplaats. Op een occasioneel moment kan waardevolle
informatie uitgewisseld worden.
 

 

Formeel oudergesprek
Op een vooraf vastgelegd tijdstip kunnen oudercontacten,
rapportbesprekingen of leerlingenbesprekingen plaatsvinden.
 

  Telefoon
Er wordt permanentie voorzien op het schoolsecretariaat op ma,
di, do en vr tijdens volgende uren:
– van 8u00 tot 12u00
– van 13u00 tot 16u30
Op woe
– van 8u00 tot 12u30
Afwezigheden worden op het telefoonnummer van de school
vermeld: 052 35 82 65
 
  E-mail
Het officiële kanaal voor communicatie met de leerkracht gebeurt
via het e-mailadres dat u aan het begin van het schooljaar
ontvangt. Indien het gevoelige informatie betreft geven we de
voorkeur aan persoonlijk contact.
De directie kan u bereiken op: directie@gbsdeboot.be
 

 

Classroom lagere school
De huistaken en lessen worden gecommuniceerd via classroom.

 

  Schoolwebsite
Deze geeft een eerste beeld van de school voor mogelijk
geïnteresseerde ouders of medewerkers. Allerlei inlichtingen
worden hierop digitaal ter beschikking gesteld.
 
  Schoolapp
Neem een kijkje in de klas via het klasportaal.
De weekbriefjes van de kleuters en de informatieve brieven
vanuit de school krijgen een plaats in de persoonlijke inbox.
 

 

Enkele afspraken

       Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden: met respect!
Als je het niet tegen iemand zou willen zeggen, zet het dan niet  online.
Zet niet aan tot laster of roddels en doe er niet aan mee.
 
 
  • Leerkrachten lezen 1 keer per dag hun mails/persoonlijke inbox/classroom en kiezen zelf dit moment.
  • U mag uiterlijk drie werkdagen na het versturen van uw bericht een antwoord verwachten. Soms zal u een bericht ontvangen dat er meer tijd nodig is om uw vraag goed te beantwoorden. Indien u een dringende vraag heeft, raden we u aan de school te bellen. Beperk het mailverkeer. Als je iets wil bespreken met een leerkracht, maak dan een afspraak.
  • Het weekend en de schoolvakanties zijn er om even op adem te komen en de komende lesperiode voor te bereiden. Leerkrachten lezen 1 keer in het weekend (tussen vrijdag 17u en maandag 8u) hun mails/persoonlijke inbox/classroom en kiezen zelf dit moment. Tijdens de vakanties alleen tijdens het laatste weekend.
  • De officiële communicatie tussen ouders, zorgverleners en school gebeurt niet via messenger, whatsapp, sms e.a. Berichten via deze kanalen zullen bijgevolg niet beantwoord worden.
Delen: