Schooldag – lager

 

Verloop van een schooldag – lagere school

8.35 uur: de bel rinkelt. Alle kinderen gaan naar de rij en daarna samen met hun leerkracht naar het klaslokaal. Zit uw kind in het vierde, vijfde of zesde leerjaar? Dan komt het samen met zijn klasgenoten alleen naar de klas. Daar wacht de leerkracht hen op. Jassen en boekentassen blijven netjes in de gang.

Dan start het lesprogramma. In het eerste, tweede en derde leerjaar overloopt de leerkracht samen met de leerlingen de daglijn. Die biedt hen een duidelijke dagindeling en een vaste structuur die vertrouwen geeft. Op voormiddagen staan meestal de lessen Nederlands en wiskunde op het programma.

10.15 uur : tijd voor speeltijd! Uw kind leeft zich uit op onze nieuwe speelplaats die barst van de uitdagingen: ravotten op de speeltuigen, voetballen op een echt voetbalveld of rustig genieten in het groen: voor ieder wat wils.

12.10 uur: alle maagjes knorren. Hoog tijd voor een welverdiende lunchpauze.

13.30 uur: de namiddag staat in het teken van wereldoriëntatie en muzische vorming. Die lessen bieden uw kind een ruimere blik op de wereld. En stimuleren talenten met muzikale leerervaringen.

Vanaf het derde leerjaar maken onze leerlingen kennis met de Franse taal. Pas de soucis, want dat verloopt heel speels. De perfecte voorbereiding op het formelere Frans dat ze in het vijfde en zesde leerjaar krijgen.

Voldoende bewegen is o zo belangrijk. Daarom bieden we uw kind ook lichamelijke opvoeding (LO) aan. De LO-leerkracht geeft elke klas wekelijks een uur les, de klasjuf geeft een extra uur sport en spel. In het vijfde leerjaar staat ‘start to run 5km’ op de planning. Het zesde leerjaar traint met 'start to bike' zijn fietsvaardigheden. Zit uw kind in het eerste of tweede leerjaar? Dan volgt het ook geregeld zwemlessen. Ten slotte begeleiden we onze leerlingen ook om harmonieus samen te leven met anderen. Gedurende twee uur per week besteden we tijdens de levensbeschouwelijke vakken de nodige tijd aan vredevol samenleven met respect en liefde voor iedereen.

14.20 uur: Tijd voor 15 minuten plezier op de speelplaats!

15.25 uur: de dag zit erop. Uw kind verlaat de schoolbanken en overlaadt u met alle schoolbelevenissen van de dag.

 

 

Delen: