Aanmelden en inschrijven

 

Hoe aanmelden?

Surf naar de aanmeldingsmodule op het aangegeven tijdstip. Let wel: de link werkt alleen tijdens de aanmeldingsperiode. Duid een of meer voorkeurscholen aan. Wij raden u aan om meerdere scholen op te geven. Zo bent u altijd zeker dat uw kind in een van die scholen wordt ingeschreven.

Het digitale inschrijvingssysteem gaat van start vanaf het schooljaar 2020-2021. Met die nieuwe toepassing legt de Vlaamse regering kampeertoestanden bij scholen aan banden. Ook wij vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om zijn of haar kinderen in te schrijven in een school naar keuze.

De gemeente Opwijk organiseert de aanmeldingsprocedure en werkt daarvoor samen met deze kleuter- en lagere scholen:

Meer weten over de nieuwe procedure en de stappen die u moet volgen? Lees er alles over in deze handige brochure.

 


aanmelden: https://opwijk.aanmelden.in

handige brochure: https://vrijetijd.opwijk.be/digitaalinschrijvingssysteem-kleuter-en-lagere-scholen

 

 

Delen: